Naar navigatie Naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring van de website. Meer informatie.

Ga naar het overzicht
Ga naar de homepagina Ga naar het overzicht

Hoe spreek je met je website een doelgroep aan die psychische klachten heeft? Met wat voor ontwerp en content creëer je vertrouwen en maak je informatie relevant en toegankelijk? Deze vragen hadden we toen we begonnen met een redesign van de website voor GGZ inGeest. Zij wilden een nieuwe website waarmee ze hun doelgroep beter informeren over psychische aandoeningen en over hoe en waar ze hulp kunnen vinden. Op basis van doelgroeponderzoek besloten we met illustraties te werken. Dankzij illustraties herkennen mensen met psychische problemen zich in de informatie die je biedt. En hoe beter je ze helpt, hoe meer vertrouwen ze krijgen in je merk. Hoe dat precies werkt, leg ik uit in dit artikel.

 

Afbeelding negatief zelfbeeld

Illustraties beelden een boodschap uit

Illustraties moeten in lijn zijn met het design van een website en passen bij de identiteit, kernwaarden en doelen van een klant. Zijn verschillende onderdelen van een website inconsistent, dan wekt dat geen vertrouwen en is een gebruiker sneller geneigd informatie ergens anders te zoeken. GGZ inGeest spreekt een doelgroep aan die in een andere gemoedstoestand verkeert dan de meeste mensen. Op basis van doelgroeponderzoek en de identiteit en kernwaarden van GGZ inGeest besloten we dat de website aan drie voorwaarden moet voldoen:

  1. De website moet er kalm uitzien en niet onnodig prikkelen of onrust creëren.
  2. We gebruiken geen elementen die schreeuwen of de gebruiker afleiden van de content.
  3. Informatie moet stap voor stap gegeven worden, zodat gebruikers op rustig tempo het antwoord op hun vraag vinden.

Bezoeker geruststellen

Dankzij deze voorwaarden konden we een website maken die bezoekers geruststelt. Ook hielpen ze ons de keuze voor illustraties te maken en hoe die eruit moesten zien. Zo besloten we met een kalm kleurenpalet te werken en gezichtsuitdrukkingen te vermijden. Door de abstractie die ontstond, legden we de focus op emoties en lichaamstaal. Dat hielp ons specifieke psychische klachten uit te beelden. GGZ inGeest laat hun doelgroep met deze keuzes zien dat ze hen kennen en begrijpen. Ze stellen zich op als betrouwbare organisatie voor wie het helpen van de doelgroep de hoogste prioriteit heeft.

Afbeelding bipolaire stoornis

Illustraties maken informatie makkelijker vindbaar

Iemand die wil ontdekken welke aandoening hij heeft, associeert de emotie die de daarbij horende illustratie uitbeeldt met zijn eigen gevoelens. Dat leidt hem snel en makkelijk naar de informatie die hij zoekt. Ander beeldmateriaal zoals (stock)fotografie leent zich daar minder goed voor. Daarmee loop je het gevaar dat je doelgroep zich vooral niet herkent in de persoon die ze zien. Gebeurt dat, dan is het als merk niet mogelijk je doelgroep te helpen en hun vertrouwen te winnen.

Je helpt je doelgroep wél door illustraties voor ze te maken waar ze zich mee identificeren. En daarmee help je ook jezelf als merk, doordat je vertrouwen creëert.

 

Digital partner: efficiëntie en alles onder één dak

Door zowel het redesign van de website als de illustraties voor GGZ inGeest te maken, was alle kennis over de doelgroep, het onderwerp, de visuele identiteit en de doelen van de website reeds onder één dak aanwezig. Zo konden we nauw samenwerken, wat veel efficiëntie en een goed afgestemd resultaat voor de doelgroep heeft opgeleverd.

Positieve gebruikerstests

Uit de eerste gebruikerstests blijkt dat testpersonen zich geholpen voelen door de rust die de website uitstraalt. Ook herkennen ze zich in de emoties die de illustraties uitbeelden. Zo toont deze ervaring dat illustraties zorginstellingen kunnen helpen hun patiënten te begeleiden bij hun zorgvraag.

GGZ inGeest illustraties in laptop

Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de website van GGZ inGeest.

Wil jij ook weten hoe illustraties de gebruikers van jouw website kunnen helpen? Eric de Vos helpt je graag bij dit soort vraagstukken.

Volgend blogartikel Waarom jouw site ook een Design System nodig heeft
Waarom jouw site ook een Design System nodig heeft

Wij zijn Hoppinger

Met een team van 80 specialisten vertalen we complexe en uitdagende vraagstukken naar web en native oplossingen die onze opdrachtgevers succesvoller en het leven van hun publiek gemakkelijker maken. Zo maken we als strategisch partner digitale ambities waar.

Meer over ons