Naar navigatie Naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring van de website. Meer informatie.

Ga naar het overzicht
Ga naar de homepagina Ga naar het overzicht

Wereldwijde en digitale marktleider

Veritas Petroleum Services (VPS) is wereldwijd marktleider op het gebied van fuel testing en bunker surveys voor de scheepvaart. Op meer dan 200 locaties wereldwijd voert VPS die surveys uit. Daardoor beschikken ze over veel waardevolle data. Wij hebben een digitaliseringsstrategie ingezet op basis van die data en hun dienstverlening, zodat VPS ook digitaal voorop gaat lopen in hun markt.

Businesscase en klantbelang

De tests van VPS geven reders of engineers aan boord van een schip informatie over de kwaliteit van de brandstof aan boord. Zij weten daarmee of de brandstof schade kan toebrengen aan de motoren. De gecombineerde data die VPS heeft, kan ook belangrijke input zijn voor business decisions van fleetmanagers en de board van grote, internationale rederijen. We hebben die data zo gestructureerd en ontsloten, dat VPS hun dienstverlening digitaal kan ondersteunen. Ook kunnen ze er nieuwe services en businessmodellen mee introduceren.

vps-tablet-2560

Analyse en strategie

Een vraagstuk als dit begint met het begrijpen van de business en wereld waarin VPS actief is. Een diepgaande analyse van de dienstverlening, het IT-landschap, de data en de klanten is ook essentieel. Samen met een delegatie van VPS hebben we mogelijkheden tot digitalisering van bestaande dienstverlening verkend. Ook hebben we kansen voor aanvullende diensten en verdienmodellen bedacht. Vanuit een langetermijndoelstelling zijn deze kansen op een strategische roadmap geplaatst. Deze roadmap is de basis voor de digitalisering van de dienstverlening van VPS.

 

Datahub en technisch fundament

De eerste stap bij dit soort digitaliseringsvraagstukken is het leggen van een goed (technisch) fundament. De data uit de verschillende IT-systemen, databases en ERP’s is daarin op de juiste manier gestructureerd, zodat de data met elkaar kan worden gecombineerd en via een datahub kan worden ontsloten naar andere toepassingen.

vps_boot

Customer portal en e-business

Stap twee was het realiseren van de eerste toepassing op dat fundament. Dit leidde tot een eerste versie van een klantportaal. De belangrijkste vormen van dienstverlening richting de klanten daarin worden ondersteund. We hebben ook de klanten betrokken bij het ontwerp van dit business portal. Op basis van interviews en verzamelde user data is het portal zo ingericht dat het eindgebruikers helpt om belangrijke informatie snel te vinden en de voornaamste acties eenvoudig uit te voeren. Naast het digitaliseren van interacties die de klant al verwacht hebben we elementen toegevoegd die de eindgebruiker kunnen overtuigen om gebruik te maken van aanvullende dienstverlening. Zo hebben we tegelijkertijd de eerste stap gezet naar e-business.

 

Enkele highlights

  • Datahub
  • Slim klantportaal, opmaat voor a.i. en machine learning
  • Responsive interface klantportaal
  • Native app voor Android en iOS
  • Microsoft Dynamics integratie middels OData API
  • Evolutie van de online huisstijl

Mobile app

Bij het ontwikkelen van het portal hebben we rekening gehouden met het feit dat sommige klanten een slechte internetverbinding hebben. De schepen waarvoor de brandstof wordt getest, liggen over de hele wereld. Mede daarom werken we aan een app voor Apple en Android waarvan een deel offline draait. Eindgebruikers zijn bij het gebruik van de app minder afhankelijk van internetsnelheid.

 

Slimme portal, gereed voor de toekomst

Dankzij de gekozen technische architectuur is de basis gelegd voor vergaande automatisering van processen, dienstverlening voor klanten en zelfs nieuwe businessmodellen. Door het gebruik van slimme algoritmes kan beschikbare data worden gematcht aan specifieke klantbehoeftes. Nieuwe businessmodellen kunnen hierdoor op basis van artificial intelligence en machine learning tot stand komen. Hiermee loopt VPS voorop in hun business en beschikken ze over de juiste tools en strategie om voorop te blijven lopen.

Iphone VPS

Ook op zoek naar een partner voor digitalisering?

Neem dan contact op met Gerard!
Foto van Gerard Pastwa
Volgende case Liftinstituut
Liftinstituut