IHE Delft Institute for Water Education is een wereldwijde autoriteit op het gebied van watermanagement met een onderscheidende positionering ten opzichte van traditionele universiteiten. Aan Hoppinger de vraag een corporate platform te ontwikkelen dat past bij deze positionering en de basis vormt voor verdere innovatie in de toekomst.

 

Wereldwijde impact

IHE Delft is het grootste hoger onderwijs instituut op het gebied van water wereldwijd. Het instituut is opgericht in 1957 en heeft sindsdien ruim 23.000 water experts opgeleid uit 160 landen. Het hoofdkwartier en opleidingscentrum bevindt zich in Delft, maar de impact die IHE maakt is wereldwijd. Van over de hele wereld komen professionals naar Delft om opgeleid te worden tot de waterexperts van morgen. Door de samenwerking met de Verenigde Naties en andere globale instanties worden waterexperts klaargestoomd hun opgedane kennis in te zetten om lokale uitdagingen op te lossen.

 

Kleinschalig en persoonlijk

Ondanks het globale karakter is IHE, in tegenstelling tot andere traditionele universiteiten, juist kleinschalig en persoonlijk. Het MSc-programma vindt uitsluitend plaats op locatie in Delft en onderwijst in hard en soft skills. Er is een hecht en actief netwerk van alumni die over de gehele wereld actief zijn bij bedrijven, overheden en instellingen. Ook biedt IHE een leven lang leren aan de hand van aanvullende online courses. Om die onderscheidende propositie online beter tot uitdrukking te laten komen, en de unieke waarde van IHE Delft ten opzichte van andere universiteiten uit te vergroten, mochten we een nieuw corporate platform neerzetten. Een platform dat fungeert als fundament voor verdere innovatie. Zo wil IHE Delft in de toekomst een keuzetool aanbieden waarmee met losse modules een MSc-programma op maat kan worden samengesteld en kan de community voor studenten, professoren en alumni online worden gefaciliteerd.

Overzicht IHE website

Veelzijdige doelstellingen

Hoe positioneer je het onderscheidend vermogen van een wereldwijd bekend waterinstituut binnen de academische wereld? En hoe zorg je dat het platform de veelzijdigheid van de IHE-propositie en doelgroepen gestructureerd samenbrengt zodat de informatie en conversiebehoefte gefaciliteerd wordt? Zo is het platform bedoeld om het unieke educatieve programma, met studenten, professoren, alumni en partners van over de hele wereld, te etaleren. Daarmee moeten meer partners en sponsors worden aangetrokken die actief bijdragen via lokale cases en financiële steun, en meer inschrijvingen worden geworven voor de korte online courses. Online courses kennen immers geen beperking in fysieke capaciteit en hebben daarom een groot groeipotentieel. Een goed gestructureerd platform geeft bovendien grip op de data en inzichten waarmee de marketingstrategie kan worden gevoed. Met die uitdagingen gingen we aan de slag.

Discovery & Design

Om de vraagstukken van IHE aan te pakken zijn we gestart met de 1e fase van onze Greenprint: de Discovery & Design fase. Daarin analyseren we de Business, User, Technology en Data van IHE. We duiken in de business, industrie en organisatie-uitdagingen van IHE en nemen de (toekomstige) gebruikers onder de loep. Met verschillende interne en externe doelgroepen hebben we vooraf behoefte-onderzoek gedaan. Op basis van de uitkomsten hebben we een interactieontwerp en visual design van het nieuwe corporate platform van IHE gemaakt. En wisten we de juiste balans te vinden tussen het benadrukken van het onderscheidend vermogen van IHE met een website die de veelzijdigheid in onderwijs, onderzoek en internationale projecten laat zien en tegelijkertijd de toekomstige studenten eenvoudig begeleidt bij het kiezen van een opleiding. De analyse van het technische landschap van IHE en de gewenste integraties en datastrategie resulteerden in een toekomstbestendige gelaagde architectuur met het corporate platform aan de basis.

IHE website op mobiel

Corporate platform als fundament voor innovatie

Het nieuwe corporate platform dat we voor IHE ontwikkelen legt het fundament voor innovaties in de toekomst, zoals het integreren van nieuwe functionaliteit voor de community, de opleidingskeuzetool en het koppelen met externe systemen. Hetgeen aansluit bij de business doelen van IHE om de contentmanagement en integratiekosten te reduceren. Het huidige platform kent reeds intelligente integraties met onder andere AFAS om personeelsinformatie op de website te kunnen zetten en Educator voor het ontsluiten van informatie over de opleidingen. De meest innovatieve component is de gekozen contentstructuur. Op basis van tagging – topics, regio’s, issues etcetera – worden waardes meegegeven aan stukken content, of dit nu artikelen zijn, projecten, testimonials, longreads of events. Op verschillende pagina’s worden de stukken content die relevant zijn voor de pagina automatisch ingeladen waarmee de bezoeker dieper de content in wordt geleid. We noemen dit systeem Current: een intelligente onderstroom van data die door het gehele platform heen relevante en actuele content serveert als proof points voor de waarde van IHE als wereldwijde autoriteit.

 

Highlights 

  • High-performance corporate platform 

  • Fundament voor toekomstige innovaties  

  • Headless Drupal CMS 

  • Intelligent datamodel voor het tonen van relevante content 

  • Integraties met AFAS en Educator

 

Bekijk hier het platform van IHE Delft!

Nieuwsgierig? Ambitieus?

Neem contact op met Dirk of laat je gegevens achter. Dan bellen we je zo snel mogelijk terug!

[email protected]
010 - 22 10 190
06 - 4223 1479

Dirk-Elias-Scheele