Hoe gaan wij om met Persoonsgegevens?

Wij respecteren de privacy van onze klanten, medewerkers en alle andere personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zoals websitebezoekers. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met die persoonsgegevens om te gaan conform de geldende privacyregels en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. Als wij persoonsgegevens verwerken betekent dat bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerkenop basis van de gronden genoemd in art. 6 AVG, namelijk:
  • wettelijke verplichting;
  • verkregen toestemming van jou;
  • gerechtvaardigd belang.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens wel delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Actief aan data minimalisatie doen en gegevens van sollicitanten en bijvoorbeeld prospects tijdig uit onze systemen verwijderen.

We verwerken de volgende gegevens:

 • Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Gegevens die Google Analytics over jouw surfgedrag, internetbrowser, type apparaat etc. verzamelt (meer informatie hierover staat hieronder in ons Cookiebeleid);
 • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt via bijvoorbeeld berichten.

 

Doeleinden

Wij maken gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • voor recruitmentdoeleinden;
 • om onze website en dienstverlening te verbeteren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld omdat wij een fiscale verwerkingsplicht hebben;
 • om jou te benaderen voor statistisch onderzoek of een klanttevredenheidonderzoek of het toezenden van onze nieuwsbrief; 
 • om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen de dienst niet aan je leveren indien je de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn op basis van contractuele en/of wettelijke doeleinden niet aan ons wilt verstrekken.

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, zullen wij deze gegevens verwijderen. Slechts indien en voor zover wij persoonsgegevens langer moeten bewaren, zoals voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of voor de Belastingdienst, geldt een bewaartermijn van 7 jaar. 

 

De rechten die jou toekomen

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je het recht: 

 • deze persoonsgegevens in te zien; 
 • deze persoonsgegevens te wijzigen; 
 • deze persoonsgegevens te verwijderen; 
 • deze persoonsgegevens te corrigeren;
 • je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken; 
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken; 
 • bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • om een beroep te doen op het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit).  

Bovenstaande verzoeken kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar [email protected]. Wij zullen dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken je informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij je vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens.

 

Doorgifte naar niet-EU-landen

Indien en voor zover er sprake is van doorgifte van gegevens door ons aan bepaalde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zijn dit landen waar volgens de Europese Commissie de persoonlijke gegevens op adequate wijze worden beschermd. Voor de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER, voldoen wij dan ook aan de juridische kaders met een beschermingsniveau dat equivalent is aan de EU-wetgeving.

 

Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je bedenkingen hebt over, of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Hoppinger maakt gebruik van cookies. Dit doen we om informatie te verzamelen waarmee we jou de beste gebruikerservaring kunnen bieden. Het gebruik van cookies is veilig. We kunnen er bijvoorbeeld geen persoonlijke informatie uit halen, zoals een telefoonnummer. Het is voor ons belangrijk jou hier zo goed mogelijk over te informeren. We gebruiken functionele; analytische; en marketing en tracking cookies. Om jouw privacy zoveel mogelijk te waarborgen en je de kans te geven zelf te beslissen welke cookies wij mogen verzamelen, geven we je er graag meer informatie over.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om jou de beste ervaring op onze website te geven. Wij gebruiken functionele cookies bijvoorbeeld om je browserinstellingen uit te lezen en onze website optimaal op je beeldscherm te weergeven. Om deze cookies te verzamelen, hoeven we jou niet om toestemming te vragen.

 

Welke functionele cookies worden geplaatst en hoe werken ze?

Bij functionele cookies plaatsen drie bronnen een cookie die allemaal na één sessie worden verwijderd: 

 • Een sessie op de website om de website normaal te laten presteren en gegevens tijdelijk op te slaan. Deze cookie heet ‘visited’.
 • Een cookiemelding om te onderzoeken of je cookies wel of niet hebt geaccepteerd. Deze cookie heet ‘hop_cookies’.
 • Google Tag Manager, om tags op de website te beheren. Deze cookie heet ‘gtm_’.

 

Analytische cookies

We plaatsen analytische cookies om je bezoek aan onze website te analyseren met Google Analytics en de website voor jou als bezoeker te optimaliseren. Voor het verzamelen van deze cookies hebben we geen toestemming nodig, omdat deze geen tot weinig gevolgen hebben voor jouw privacy. Je blijft altijd anoniem. Ook voor Google, waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten.

 

Welke analytische cookies worden geplaatst en hoe werken ze?

In het geval van analytische cookies plaatsen vijf bronnen cookies, die allemaal na een bepaalde tijd worden verwijderd:

 • Google Analytics, om ons te informeren over het bezoek op onze website. Deze cookies  worden na veertien maanden tot twee jaar verwijderd. Ze heten: _ga,_gid, _gat, DV, HSID, SSID, APISID, SAPISID, SID, SIDCC, AID en ANID.
 • Google Optimize, om inzicht te geven in de gebruikservaring van de website door nieuwe functionaliteiten te testen. Deze cookie wordt maximaal twee jaar bewaard. Ze heten: _gaexp, _gat. 
 • Hotjar. Deze cookie geeft inzicht in kijk- en klikgedrag. Met deze informatie kunnen we onze website optimaliseren. Deze cookie wordt maximaal één jaar bewaard. Ze heten: _hjid, _hjIncludedInSample, _hjDonePolls.
 • Hubspot, dit zijn de essentiële cookies die geen consent vereisen voor het inzichtelijk maken van een bezoek aan de website. Ze worden maximaal 13 maanden bewaard. Ze heten: __hs_opt_out, __hs_do_not_track, hs-messages-is-open.
 • Leadfeeder verzamelt data over het gebruik van onze website, zoals welke pagina’s zijn bezocht en hoelang je op de website was. Je IP-adres wordt verzameld om te zien vanuit welk bedrijf en vanaf welke locatie je onze website bezoekt. IP-adressen van particulieren verzamelen we niet. Deze cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard. Hij heet: _lfa.

 

Marketing en tracking cookies

Marketing en tracking cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden. Als we informatie hebben die we interessant voor je vinden kunnen wij deze cookies gebruiken om relevante advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of LinkedIn. Het gaat bijvoorbeeld om een vacature of interessant blogartikel. Natuurlijk hebben we hier wel jouw toestemming voor nodig.

 

Welke marketing en tracking cookies worden geplaatst en hoe werken ze?

In het geval van marketing en tracking cookies plaatsen zes bronnen cookies, die allemaal na een bepaalde tijd worden verwijderd:

 • Google Double Click plaatst cookies die zien welke pagina’s je bekijkt, zodat we voor jou relevante advertenties kunnen tonen. We zien ook hoe vaak je die ziet en erop klikt, en of je over bent gegaan tot een conversie. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Ze heten: id, _drt_, __gads, IDE, CONSENT, 1P_JAR, NID.
 • Google Remarketing plaatst cookies waarmee we inzien hoe je onze website gebruikt. Zo kunnen we persoonlijke aanbevelingen geven op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips. Deze cookies worden na 90 dagen verwijderd. Ze heten: _ga,_gid, _gat, _gac_.
 • Google Signals, plaatst cookies waarmee we anoniem inzien hoe onze website wordt gebruikt en of er wordt overgegaan tot een actie. Het gedrag zien we over het gebruik op verschillende apparaten, waarbij algemene locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google worden ingezien. Zo kunnen we op basis van jouw apparaat de relevante advertenties tonen. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.
 • De LinkedIn pixel ziet welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op LinkedIn. Deze pixel wordt maximaal 2 jaar bewaard. De pixel heet: lidc.
 • De Facebook pixel ziet welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Deze pixel wordt maximaal 2 jaar bewaard. De pixel heet: _fbp.
 • Met de cookie van Hubspot herkennen we mensen die onze website bezoeken. Deze cookie wordt maximaal 13 maanden bewaard. De cookie heet: __hstc, hubspotutk,__hssc, __hssrc.
 • Hubspot chatflow, om te de mensen te herkennen die onze chat-tool gebruiken. Verlaat je de website en kom je later weer terug, dan wordt de geschiedenis van je chat met deze cookie geladen. Deze cookie wordt maximaal 13 maanden bewaard. De cookie heet: messagesUtk.

 

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, kun je dit in je browserinstellingen aanpassen. Ook kan je hier cookies die al zijn geplaatst gemakkelijk weer verwijderen. Dit betekent niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. Je zult nog steeds advertenties zien op bijvoorbeeld Facebook of in het Google display netwerk, alleen zijn die niet meer toegespitst op jouw interesses en zullen ze vaker worden getoond.

 

Contactgegevens en wijzigingen privacyverklaring

Indien je contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Hoppinger B.V.

KvK-nummer: 24300171

Lloydstraat 138

3024 EA Rotterdam

[email protected]

010 - 22 10 190

 

De verwerkingsdoelstellingen en dit daarop gebaseerde privacybeleid kunnen door ons van tijd tot tijd aangepast worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of wij dit nodig achten. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring op een mogelijke update. Indien je onze website en/of diensten voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van dit privacybeleid, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van dit herziene beleid blijken.