Digitaal toegankelijk voor alle doelgroepen

Vaak is de aanleiding om een nieuwe website te willen realiseren een technische, zoals “het huidige CMS beperkt ons in wat we onze doelgroepen willen bieden.” De echte, achterliggende uitdaging of doelstelling is meestal van andere aard. Zo ook bij het Diakonessenhuis: hoe kunnen we al onze verschillende doelgroepen zo goed mogelijk bedienen? En hoe doen we dat ook nog eens digitaal toegankelijk? Bekend vraagstuk voor een zorginstelling. Daar weten wij wel raad mee.

 

De uitdaging(en)

De afgelopen jaren hebben we veel zorginstellingen geholpen met hun digitale toegankelijkheid. Ondanks dat elke organisatie en elk ziekenhuis zijn eigen DNA en specialismen heeft, is wat zij willen bereiken vaak vergelijkbaar: het bedienen van alle doelgroepen, van patiënten tot bezoekers, van verwijzers tot universiteiten. Vergeet daarbij niet de uitdaging waar vrijwel alle zorginstellingen mee te maken hebben: het aantrekken van personeel in een krappe arbeidsmarkt. Sinds september 2019 is daar nog een uitdaging bij gekomen: de wettelijke verplichting om te voldoen aan de digitale toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG).

Diakonessenhuis toegankelijke website mobile

Focus door de ‘job to be done’

Het ‘Jobs to be done’-framework is een zeer geschikte methode bij digitaliseringsvraagstukken van organisaties om de focus van de website te bepalen. In plaats van alleen naar persona’s te kijken, focus je bij het analyseren van de job to be done op wat de doelgroep wil bereiken: welk probleem wil de bezoeker opgelost hebben? Je ziet dan vaak overlap in jobs to be done van verschillende persona’s. Dat zorgt ervoor dat je op een website niet alle persona’s afzonderlijk hoeft te bedienen, maar je focus kunt aanbrengen op het volbrengen van de verschillende jobs to be done.

 

Informatiestructuur en content

Nadat we de jobs to be done van de doelgroepen van het Diakonessenhuis hadden achterhaald, zijn we begonnen met werken aan de informatiestructuur en de daarbij benodigde content. Zeker bij een ziekenhuis is er veel informatie te delen op de website. Het is dan ook de kunst om die goed te structureren en met een goede inrichting van het CMS een logische navigatiestructuur en contentopbouw te realiseren. Zo kunnen bezoekers van de website gemakkelijk hun weg vinden naar de informatie waar zij naar op zoek zijn. Op basis van ons design en het achterliggende CMS is contentpartner Presenter aan de slag gegaan met het ontwikkelen en plaatsen van de juiste content op de juiste plek.

 

Strenge eisen aan security

Vanzelfsprekend is veiligheid van de digitale omgeving bij zorginstellingen van groot belang. In de technische architectuur kiezen we daarom voor een headless opzet van het CMS. Om nog een stap verder te gaan, hebben we de headless structuur van het Diakonessenhuis voorzien van een extra ‘tussenlaag’ tussen het CMS en de frontend. Die tussenlaag schakelt alle riskante functionaliteit van het CMS uit, zodat het niet vanaf het internet toegankelijk is. Vanuit het CMS kan alleen data naar de tussenlaag worden verstuurd. De aanwezige data in gekoppelde databases is dan volledig veilig afgeschermd. De tussenlaag brengt naast security-voordelen ook extra performance: het werkt sneller en kan daardoor meer verkeer van de website aan.

Diakonessenhuis toegankelijke website homepage

Toegankelijk voor iedereen

Sinds september 2019 hebben publieke organisaties de wettelijke verplichting om te voldoen aan regelgeving voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Dit stelt eisen aan design, aan content en aan techniek. En dus ook aan de patiëntenfolders: folders over aandoeningen en behandelmethoden die meestal in pdf-formaat beschikbaar zijn. Pdf-documenten zijn echter lastig toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Samen met het Diakonessenhuis hebben we alle patiëntenfolders gedigitaliseerd en omgezet naar pagina’s binnen de website. Zo zijn de folders voor iedereen goed toegankelijk en voorkomen we dubbele content.

 

Highlights

  • Headless Drupal-CMS
  • Extra security-maatregelen en focus op privacy
  • Digitale patiëntenfolders en beveiligde formulieren
  • Centraal beheer wachttijden met export voor de NZa
  • WCAG-proof: digitale toegankelijkheid
  • Illustraties op maat

 

Resultaat met impact

Een resultaat om trots op te zijn: uit onderzoek van bureau Stuurlui bleek dat slechts 2 van de 84 websites van Nederlandse ziekenhuizen voldoen aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. En guess what: de website van het Diakonessenhuis is daar een van! Een mooi resultaat dat we in samenwerking met het team van het Diakonessenhuis hebben bereikt. En vooral mooi omdat veel mensen er baat bij hebben. In oktober 2021 hebben we de website van het Diakonessenhuis een rebranding gegeven op basis van de nieuwe huisstijl. Daarmee hebben we door sterkere contrasten en het beter benadrukken van de toptaken op bijvoorbeeld de homepage de toegankelijkheid nog verder verbeterd! Bekijk hier het resultaat.

 

Brede ervaring in de health-sector

Bij Hoppinger beschikken we over een team dat zich specialiseert in health-gerelateerde digitaliseringsvraagstukken. Naast het Diakonessenhuis werken we voor het Spaarne Gasthuis, het OLVG, UMC Utrecht en voor fondsen zoals KWF, Nierstichting, Alzheimer Nederland en Hartstichting. Maar ook voor GGZ-instellingen en commerciële organisaties in cure en care zoals Partou Kinderopvang en Movir, de grootste arbeidsongeschiktheidsverzekeraar van Nederland. Jouw health-uitdaging is bij ons dus in goede handen.

Lees meer over onze ervaring in de health-sector

 

Jouw website digitaal toegankelijk maken?

Sinds 23 september 2020 is een drempelvrije website verplicht voor alle publieke instellingen. Heb jij hulp nodig bij de toegankelijkheid van jouw website of applicatie? Neem contact met ons op!

Diakonessenhuis toegankelijke website iconen

Heb jij ook een uitdaging in de health-sector?

Neem contact op met Gerard Pastwa of laat je gegevens achter. Dan bellen we je zo snel mogelijk terug!

[email protected]
010 - 22 10 190
06 - 2883 2053

Gerard Pastwa