Naar navigatie Naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring van de website. Meer informatie.

Ga naar het overzicht
Ga naar de homepagina Ga naar het overzicht

Hoppinger neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door Hoppinger worden verkregen via de website.

Hoppinger heeft gebruikersgegevens, waaronder naam en e-mailadres, nodig voor de uitvoering van de diensten. Deze gegevens gebruikt Hoppinger voor de volgende doeleinden:

  • informeren over producten en diensten van Hoppinger;
  • reageren op sollicitaties;
  • het verlenen van toegang tot onze systemen;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Verder legt Hoppinger gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website.

Op zijn website maakt Hoppinger gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens bezoek aan Hoppinger geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de gebruiker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Als de bezoeker wil weten welke gegevens Hoppinger over hem heeft vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen, kan hij zijn account raadplegen en wijzigen of contact opnemen met Hoppinger. Zie onze contactgegevens.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.